#vergeving

13000

Budget

6500

Giften

50%

Geworven

Online cursus vergeving

“Vergiffenis maakt het verleden niet mooier, maar wel de toekomst.” Met deze nieuwe online cursus willen we mensen helpen om een weg van vergeving te bewandelen.

Inleiding

“Vergiffenis maakt het verleden niet mooier, maar wel de toekomst.” Het thema vergeving lijkt voor een gelovige misschien wel alleen verbonden te zijn aan het christelijk geloof, maar zo exclusief is dat zeker niet. Vergeving is een universeel thema dat ieder mens raakt. Voor velen is het een worsteling, een gevecht naar vrijheid, zoekend naar een weg uit de gevangenis van teleurstelling, gekwetst zijn of erger. Dit voorstel gaat over een online-cursus waarmee we zo veel mogelijk mensen met dit thema willen helpen. Wij geloven dat we richtingwijzers kunnen zijn, juist over dit onderwerp. Gods principes zijn bevrijdend. En er zijn veel voorbeelden die laten zien dat ze daadwerkelijk levens kunnen veranderen!

Zoekproces

Zoekers leiden naar God en naar lokale christenen om in geloof te groeien. Dat is al sinds 2005 de doelstelling van het IkzoekGod.nl-team van Agapè. In de afgelopen jaren is een succesvolle strategie ontwikkeld om mensen te helpen in hun zoekproces. 

We gaan in op de behoeft en van mensen en leggen de links tussen hun behoefte en de relevantie van ons geloof. Hiervoor zijn websites ontwikkeld (Landingpages). Via Google, Facebook en andere manieren worden mensen getrokken naar deze websites. Na deze eerste kennismaking leiden we mensen door naar een uitleg van het evangelie en kunnen we hen koppelen aan e-coaches. Dit zijn door ons getrainde vrijwilligers die de zoekers helpen in hun zoekproces en hen vooral laten zien hoe God in hun eigen leven werkt. Het doel is altijd om de zoekers uiteindelijk in een groep van Christenen te brengen en hen te laten groeien in hun geloof.

We doen dit in samenwerking met meer dan 50 andere organisaties binnen het verband van Jesus.net. Samen delen we dezelfde droom en delen we ervaringen en websites. Daardoor zijn we heel effectief geworden. Bijna 10 miljoen mensen hebben we zo samen kunnen helpen met belangrijke geloofsstappen.

Idee voor online cursus

We zijn altijd op zoek naar nieuwe manieren om het geloof over te dragen en invalshoeken te vinden. In een samenleving waarin de polarisatie en het geweld toeneemt, zien we wraak een steeds grotere plek innemen. Ook ongelovigen zien dat wraak geen oplossing is, en geven aan dat vergeving juist DE oplossing is. Maar hoe doe je dat, vergeven? Bij ons triggerde dat het idee een vergevings-cursus te maken.

Binnen het samenwerkingsverband van Jesus.net is een cursus omgeving ontwikkeld. De techniek is beschikbaar, de kosten hiervoor zijn grotendeels gemaakt en de benodigde investering is relatief klein. We willen nu de inhoud van een online cursus ontwikkelen die bedoeld is voor iedereen die worstelt met het thema vergeving. De cursus is niet expliciet christelijk (dat zou namelijk drempelverhogend zijn), maar wel heel eerlijk over onze overtuiging dat God bijzondere principes en voorbeelden geeft .

Verwacht resultaat

We hebben de afgelopen 10 jaar behoorlijk wat ervaring met evangeliserende concepten opgedaan. We hebben iedere week tussen de 25 en 50 mensen die zich voor evangeliserende cursussen inschrijven in Nederland. Dat zijn 1500 mensen per jaar, maar we denken dat daar nog veel meer potentieel zit. Daarbij zijn er veel momenten in het nieuws en de samenleving wanneer we deze specifieke cursus kunnen promoten. De verwachting is dat we per jaar nog eens 1000 mensen door de cursus kunnen krijgen in Nederland. Deze mensen zullen vervolgcursussen aangeboden worden, zoals de WaaromJezus? cursus. Op basis van ervaring verwachten we dat 30% dit zal gaan volgen.

DE OPZET VAN DE CURSUS IS ALS VOLGT:

  • 10 tot 14 dagen online cursus.
  • De cursus is zelfsturend, een coach is niet nodig.
  • Dagelijks krijgt de deelnemer persoonlijke verwerkingsopdrachten.
  • Er worden voorbeelden uit de praktijk gebruikt. Dat kan zijn uit films, documentaires of verhalen. Denk bijvoorbeeld aan het verhaal van Corrie ten Boom. We hebben ook de kans om een beroemd vergevingsverhaal uit het leven van de woordvoeder van Margaret Thatcher te filmen. Tevens gebruiken we materialen van Desmond Tutu. Deze voorbeelden bieden de mogelijkheid de cursus ook internationaal in te zetten en het gebruik (binnen Jesus.net en voor het Koninkrijk) te verbreden.
  • De cursus geeft concrete handreikingen en een stappenplan over vergeving.
  • We baseren de cursus op Gods principes, maar deze cursus is niet direct evangeliserend. Dat is ook niet nodig, omdat we na deze cursus de zoekers vervolgstappen aanreiken om God te vinden en te ontdekken wie Jezus is via de andere websites van ikzoekgod.nl. Daar verwachten we veel respons op.

Financieringsoverzicht Vergevingscursus

Maken vergevingsfilm woordvoerder Thatcher € 2.000,-
Maken andere video content € 1.000,-
Promotie via Facebook en Google € 1.000,-
Vormgeving geheel € 500,-
Training € 500,-
Vertaling naar Engels € 2.000,-
Interne kosten (120 uren en materiaal) € 6.000,-
   
Totale kosten € 13.000,-


 

Powered by Cornerstone