Geven

Ikgeefvandaag.nl wil sponsors en organisaties bij elkaar brengen op het internet. Allebei zijn nodig. De organisaties hebben projecten om het verschil in de wereld te maken, maar kunnen dat alleen als mensen als jij hierbij helpen door financieel bij te dragen. Geven kan online door op een project te klikken. Dit kan via iDEAL of Paypal.

Ikgeefvandaag.nl is ondergebracht bij de stichting Jesus.net.

Het platform ikgeefvandaag.nl wordt voor niets aan de deelnemende organisaties aangeboden. De donaties die gegeven worden komen voor 100% (na aftrek van bankkosten) bij de organisaties terecht. Jesus.net roomt geen percentage hier vanaf. Binnen Jesus.net zijn mensen actief die beschikbaar zijn gesteld door andere organsiaties (zoals Agapè). 

Gift geven via iDEAL of Paypal

Je kan een gift geven door te klikken op een project en vervolgens op de knop ‘Geef’ te drukken. Vervolgens vul je je adresgegevens in en het bedrag dat je wil geven. Daarna word je verder geleid in de omgeving van iDEAL of Paypal.

Belasting aftrekbaar

Alle organisaties vermeld op ikgeefvandaag.nl zijn door de belastingdienst gekenmerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn dus aftrekbaar.

Financieel betrouwbaar

Ieder jaar worden de organisaties gekeurd door de Stichting Raad voor Financiële Betrouwbaarheid (RfB). Zij controleren of de organisaties de giften betrouwbaar beheren en besteden. Ook leggen ze jaarlijks verantwoording af via een jaarverslag. 

Kosten voor het in standhouden van de website

Het in stand houden van het platform kost geld. De betrokken medewerkers worden door andere organisaties geleverd. Om de kosten te dekken zal jaarlijks eenmalig aan alle gevers via het platform gevraagd worden een bijdrage te leveren aan het dekken van de kosten van de site.

Wil jij helpen met jouw gift? Laten we samen het verschil maken. In Jezus’ naam!

Powered by Cornerstone