#GeloofinGesprek

11000

Budget

612

Giften

5%

Geworven

Geloof in Gesprek

Belangstellenden kunnen zich aanmelden en aansluiten bij een geloofsgesprek bij hen in de buurt.

Stichting Geloofsgesprekken

De Stichting Geloofsgesprekken stelt zich ten doel de communicatie te laten groeien tussen mensen die staan in de christelijke traditie of daar belangstelling voor hebben. De Stichting werkt landelijk, maar stelt zich bij het bevorderen van onderlinge communicatie juist voor dat dit heel concreet lokaal gebeurt, bijvoorbeeld tussen mensen die bij verschillende geloofsgemeenschappen horen. De gesprekken zijn niet van academisch-theologische aard, maar worden gevoerd en gevoed door de persoonlijke geloofservaring in de veelkleurige christelijke geloofstradities. De beweging die vanuit deze gesprekken ontstaat zal ruimte-scheppend en gemeenschapsvormend zijn. Deze gesprekken zullen enerzijds bijdragen aan meer onderlinge (h)erkenning, anderzijds uitnodigen tot reflectie op en verdieping van het eigen geloof.

Missie

De beweging van geloofsgesprekken heeft tot doel een inhoudelijke en concrete bijdrage te leveren aan een proces in Nederland waarin kerken, organisaties en personen elkaar met ruimte voor verschillen (h)erkennen als één in Christus.

Samenwerking

De Stichting Geloofsgesprekken werkt nauw samen met de Nationale Synode en met het Nederlands Christelijk Forum. De Nationale Synode daagt (protestantse) kerken in Nederland uit concrete stappen te zetten in de richting van meer zichtbare eenheid.

Het Nederlands Christelijk Forum brengt leidinggevenden in kerken en geloofsgemeenschappen samen om onderling het geloofsgesprek in alle openheid en vanuit de persoonlijke beleving te voeren. De Stichting Geloofsgesprekken stimuleert geloofsgesprekken op het grondvlak. Zo wordt vanuit drie verschillende optieken bijgedragen aan hetzelfde doel: meer zichtbare eenheid in het christelijk deel van Nederland.

Werkwijze

Om de geloofsgesprekken daadwerkelijk te kunnen gaan voeren zijn mensen en middelen nodig. Bij mensen denken we aan ‘mensen van vrede’ (Lucas 10: 5-7) als plaatselijke partners in een proces dat zich steeds verder uit zal breiden. Dit zijn mensen die het geloofsgesprek zo weten aan te snijden dat het tot een open en belangstellend gesprek tussen mensen komt, waarin mensen naar elkaar luisteren zonder elkaar te beoordelen. Vanuit de gesprekken hopen we dat nieuwe ‘mensen van vrede’ zullen opstaan die de gesprekken op hun beurt ook weer verder kunnen en willen dragen. Bij middelen denken we in eerste instantie aan een gespreksmethodiek die helpt om open vragen te stellen. Materiaal dat vanuit het Global Christian Forum (waarvan ons Nederlands Christelijk Forum is afgeleid) afkomstig is, vormt de basis hiervoor. Daarnaast wordt er gewerkt aan middelen om digitale community-vorming mogelijk te maken. Op deze manier kunnen ook (boven)plaatselijke geloofsgesprekken georganiseerd worden.

Realisatie

Om dit te realiseren wordt o.a. een website & app. gebouwd waarop belangstellenden voor een geloofsgesprek zich aan kunnen melden. Ze kunnen zich aansluiten bij een geloofsgesprek bij hen in de buurt wat zichtbaar wordt op een kaart van Nederland.

Financiën

Website en App ontwikkeling: € 7.000
Vormgeving: € 3.000
Organisatie: € 1.000

Powered by Cornerstone